Raport dotyczący chrześcijan prześladowanych za wiarę w latach 2017–2019

USTALENIA W SKRÓCIE

Okres objęty raportem: Od lipca 2017 r. do lipca 2019 r. (włącznie)
1

Prześladowania chrześcijan
w głównych krajach Bliskiego
Wschodu, takich jak Syria i Irak,
częściowo ustały po okresie
ludobójstwa z początku dekady.

2

Skutki tego ludobójstwa – ciągła
migracja, utrata poczucia
bezpieczeństwa, skrajne ubóstwo
i zbyt wolna odbudowa – oznacza,
że niektóre społeczności
chrześcijańskie na Bliskim
Wschodzie mogą już się nie
odrodzić. W niektórych regionach
zegar odliczający czas do zniknięcia
chrześcijaństwa tyka coraz głośniej.

3

Mimo że społeczność międzynarodowa okazuje bezprecedensową troskę w związku z prześladowaniami, to czas, żeby ocalić chrześcijaństwo, w wielu częściach Bliskiego Wschodu, powoli się kończy. Dotychczasowe środki mogą nie wystarczyć do zabezpieczenia przyszłej obecności Kościoła w tym regionie.

4

Od Nigerii w Afryce Zachodniej
po Madagaskar na wschodzie
chrześcijanie w wielu częściach
Afryki są zagrożeni przez islamistów
próbujących wyeliminować Kościół
albo za pomocą siły, albo przekupując
ludzi, aby porzucili wiarę w Chrystusa
i nawrócili się na islam.

5

Prześladowanie chrześcijan najbardziej wzmogło się w Azji Południowej
i Wschodniej. Jest to obecnie
najgorętsze miejsce w regionie, jeśli chodzi o prześladowania.

6

Ataki na kościoły na Sri Lance
i Filipinach pokazują, że istnieje
teraz „bluźnierczy tercet”, któremu
muszą stawić czoła chrześcijanie
w Azji Południowej i Wschodniej:
ekstremizm islamski, populistyczny
nacjonalizm i reżim autorytarny.

7

Postępująca unifikacja celów między
grupami religijno-nacjonalistycznymi
a rządem stanowi rosnące – i w dużej
mierze nierozpoznane – zagrożenie
dla chrześcijan i innych mniejszości
w Indiach, Sri Lance, Birmie
(Myanmar) i innych krajach regionu.

8

Na całym świecie chrześcijanie są
głównym celem brutalnych działań
ekstremistów, którzy bez oporów
uderzają w ich wspólnoty, traktując
je jako pośrednie uderzenie
w cywilizację Zachodu.

PRZEGLĄD KRAJÓW W SKRÓCIE

PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN 2017-2019
PORÓWNANIE Z 2015-2017
improve_icon
= Poprawa sytuacji
no_change_icon
= Sytuacja bez zmian
decrease_icon
= Pogorszenie sytuacji
Odtwórz wideo

Ujęcie pogłębiającego się kryzysu

Kard. Joseph Coutts

Arcybiskup Karaczi, Pakistan

To, że chrześcijaństwo jest dziś najbardziej
prześladowaną religią na świecie, jest faktem, choć
wielu ludzi nie ma tego świadomości. Od wielu
lat Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN) z sekcjami
w wielu krajach pracuje nad tym, aby usłyszano
tych chrześcijan, których głos nie ma szansy być
usłyszanym. Równie ważna jest kampania modlitewna
PKWP i wsparcie dla cierpiących chrześcijan na
całym świecie.

Główne wnioski

Najnowsze wydanie „Prześladowani i zapomniani?” z 2019 roku bada kluczowe wydarzenia w 12 krajach, które są przedmiotem szczególnej troski o chrześcijan cierpiących z powodu łamania praw  człowieka. Raport, obejmujący 25 miesięcy od lipca 2017 r. do lipca 2019 r (włącznie), opiera się na relacjach, zebranych przez pracowników organizacji PKWP, którzy odwiedzili kraje
uznane za miejsca prześladowania chrześcijan, takie jak północna Nigeria, Pakistan, Syria oraz inne części świata, których nie można ujawnić ze względów bezpieczeństwa. Raport pokazuje, że w krajach takich jak Egipt, Pakistan i w wielu innych miejscach najbardziej cierpią chrześcijańskie
kobiety, które są porywane, zmuszane do konwersji, a także wykorzystywane seksualnie.

STUDIUM PRZYPADKU

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera ponad 5000 projektów w około 140 krajach każdego roku, pomagając chrześcijanom żyć swoją wiarą wszędzie tam, gdzie są prześladowani, uciskani lub w potrzebie duszpasterskiej.